Za vnos tujega poslovnega partnerja, na katerega se račun oz. POS prejemek navezuje in le tega ni v bazi partnerjev ga dodamo ročno:
Kliknemo na gumb Poslovni partnerji:

poslovni partner


Na desni izberemo gumb Nov ali F7. Pred začetkom vnašanja podatkov pobrišemo privzeti tekst države Slovenija oz. ga nadomestimo z državo poslovnega partnerja in stisnemo ENTER.

Sedaj lahko nadaljujemo z vnosom oz. pisanjem v polje Davčna številka brez SI:

partner tujec

 

 

Izpolnemo še ostale podatke kot so Ime, naziv, naslov, pošta, davčna, TRR, ter morebitne ostale parametre, kot so plačini roki in rabati:

Na koncu spremembe obvezno shranimo s pritiskom na gumb Shrani (F6).
*V primeru, da poslovni subjekt ni Davčni zavezanec se na original POS prejemkih v polje Kupec ne natisne njegova davčna številka.