Šifrant poslovnih partnerjev je zbirka ali baza vseh vnešenih podjetij in samostojnih podjetnikov, zavodov in ostalih organizacij. Do šifranta dostopamo s klikom na gumb Poslovni partner:

poslovni partner


Seznam je sortiran po zaporedni šifri partnerja oz. po nazivu. Če želimo seznam urediti po poljubnem stolpcu, to uredimo s klikom na želeni način sortiranja. Enkratni klik nam sortira podatke padajoče, če kliknemo na isti stolpec ponovno pa se sortirani podatki uredijo v naraščajočem vrstnem redu.

seznam partnerjev 1 


Povečava vrednosti stolpca, kadar so polja premajhna. Uredimo na način, da z miško kliknemo in držimo rob stolpca ter ga potegnemo v desno.

povecava stolpca


Iskanje točno določenega partnerja v seznamu. Najhitrejša možnost je, da v polje naziv vpišemo nekaj začetnih znakov dokler nam program ne ponudi pravega. Slednjega potrdimo s tipko enter:

naziv partner


Popravek podatka za poslovnega partnerja. Popravke uredimo s klikom na zavihek Podrobno:

podrobno partner

Po izvedenih popravkih ne pozabimo na gumb Shrani ali F6.