Obvladamo

Orodja prihodnosti za potrebe sedanjosti.

Ponudba

Poslovna praksa narekuje, da stranke od nas zahtevajo informativne cene določenih izdelkov. Na podlagi ponudbe se nato izvede prodaja oz. če napišemo drugače ponudba je podlaga za predračun in račun.

Ponudbe odpremo s klikom na modul prodaja kot kaže spodnja slika:

napredna zascita

V seznamu so prikazane vse do sedaj izdane ponudbe. Za podrobno vsebino posamezne ponudbe kliknemo na zavihek Podrobni podatki:

napredna zascita

Novo ponudbo ustvarimo s klikom na gumb Nov (F7), ki se nahaja na desnem meniju: Vnesemo ustrezne podatke o kupcu, izpolnemo vsebino ter na koncu ponudbo natisnemo preko gumba Tiskaj (F4). Odpre se predogled kjer lahko dokument shranimo v ustrezen format ali ga natisnemo. kot kaže slika:

napredna zascita

Po potrditvi ponudbe s strani kupca lahko enostavno in hitro pretvorimo ponudbo v Predračun. To izvedemo tako, da se postavimo na dotično ponudbo, odpremo podrobne podatke in preko gumba na desni Pretvori (F9) pretvorimo ponudbo v predračun.

Blagajniški prejemek - POS prejemek

Izdaja blagajniškega prejemka ni nič drugega kakor tiskanje računa blagajne kot smo ga vajeni.

V osrednjem delu se nahaja seznam vseh izdanih računov glede na poslovno enoto in skladišče na katerem delamo.

napredna zascita
 

Sortiranje...

V vseh seznamih je omogočeno sortiranje po vsakem stolpcu posebej (primer sortiranja po nazivu):

napredna zascita

Podatke v seznamih lahko sortiramo po katerem-koli izmed stolpcov. V kolikor gre za besedna polja, nam le-ta sortira po abecedi.

V kolikor pa imamo v poljih vrednosti sortiranje poteka naraščajoče oz. padajoče.

Iskanje:

Program omogoča iskanje po prvi besedi (primer iskanje vseh izdanih računov na naziv podjetja Maro):

napredna zascita

Izdaja računa

Račun izdamo tako, da v okviru modula Blagajna z miško izberemo gumb POS prejemek

(bližnjica preko tipkovnice: CTRL+p):

napredna zascita

Izpiše se nam seznam vseh računov za izbrano poslovno enoto.

Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

 
napredna zascita

Na formi za izdajo novega prejemka se po poljih premikamo s tipko ENTER (na tipkovnici).

V polje šifra/EAN vnesemo šifro artikla, če šifre ne poznamo lahko z bližnjico tipk CTRL+ENTER dostopamo do baze vseh artiklov.

Ko v seznamu artiklov najdemo željeni artikel ga potrdimo s tipko ENTER.

napredna zascita

Da smo izbrali pravi artikel vemo, saj se nam na podrobnih podatkih o blagajniškem prejemku, v polju naziv izpiše izbrani artikel.

Vnesemo še količino prodanih izdelkov in se s tipko ENTER pomaknemo do tiskanja računa.

Opomba: Prejemek oz. računček se natisne avtomatsko, ko s tipko enter zaključimo vnos vseh vrednosti.

napredna zascita

Po kliku na gumb Zapri (lahkot tudi Escape na tipkovnici), ki se nahaja v zgornji orodni vrstici se premaknemo nazaj na podrobne podatke na računu-blagajniškem prejemku.

Z izdajo računa se spremeni status v ažuriran+tiskan, status se obarva v rdečo kar pomeni, da je račun zaklenjen za spremembe:

napredna zascita


V primeru, da računa še nismo zaključili in bi radi kreirali novega, nas program obvesti s sporočilom: Zadnji prejemek še ni dokončan...

napredna zascita

 

Konec dneva ali izmene zaključimo blagajno in naredimo blagajniški zaključek. S to akcijo zaključimo tudi vse račune. 

napredna zascita

Po kliku na gumb Zaključek program še enkrat vpraša za potrditev, Ali želiš kreirati nov zaključek blagajne za vse odprte blagajniške prejemke?

Potrdimo s klikom na gumb DA/Yes,

Pojavi se pojavno okno v katerem je informacija o uspešno kreiranem zaključku.

V seznamu pa sedaj vidimo vse zaključke, kot kaže spodnja slika:

napredna zascita


S klikom na željeni zaključek ga označimo in izberemo gumb Tiskaj(F4):

napredna zascita


Odpre se Predogled v katerem je možno dokument shraniti, natisniti, spremeniti v PDF oz. poslati po mailu.

napredna zascita


Opomba:

* Postopek izdelave Zaključkov je največkrat avtomatiziran proces. To pomeni, da NAN robot vsak dan ob isti uri, izvede vse zaključke po posameznih poslovalnicah, skladno z željami in zahtevami naročnika!

Izdaja POS prejemka z nazivom kupca oz. original račun

Včasih se nam zgodi, da stranka zahteva original račun. Original račun se od prejemka razlikuje po tem, da ima v glavi računa naveden poslovni subjekt. Skladno z zakonom je na zahtevo stranke takšen račun potrebno izdati. Postopek izdaje tovrstnega računa je sledeč:

V okviru modula Blagajna izberemo gumb Prejemek:

napredna zascita

 Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

napredna zascita

Odpre se nam forma za vnos podrobnih podatkov o blagajniškem prejemku-računu.

V polju naziv je privzeta vrednost: INDIVIDUALNI KUPEC, za original račun pa moramo sem vnesti podatke o stranki, ki zahteva original račun:

Za primer vnesemo podjetje: Moja firma d.o.o.

napredna zascita

V kolikor podjetje/stranko vnašamo prvič nam bo program javil, da ni našel podatkov in nas vprašal ali želimo dodati novega partnerja?

V tem primeru se nam odpre nov zavihek Poslovni partner kamor vpišemo zahtevane podatke kot prikazuje spodnja slika.

Opomba: obvezni podatki so Naziv1, Naslov, Pošta, Kraj ter davčna številka. Ta polja ste za posameznega partnerja/stranko dolžni vnesti!

napredna zascita

*V primeru, da poslovni subjekt ni Davčni zavezanec se na original POS prejemkih v polje Kupec ne natisne njegova davčna številka.

Ko zaključimo vnos podatkov o stranki lahko spremembe shranimo preko gumba Shrani (F6) ali funkcijske tipke F6 na tipkovnici, lahko pa se s tipko ENTER pomaknemo do zadnjega polja. V vsakem primeru nam program odpre potrditveno okence, kjer izberemo gumb Da oz. Yes.

Program nas vrže na seznam vseh vnešenih partnerjev in nam obarva celotno vrstico kot kaže spodnja slika.

Partnerja izberemo tako, da pritisnemo tipko ENTER.

napredna zascita

 

 

Podkategorije