Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka iz Ministrstva za finance, je izpostavila, da spremembe zakona ni predvidena, zato niti ni predviden zamik začetka obvezne uporabe davčnih blagajn. Davčno potrjevanje računov bo obvezno od 2. januarja 2016 dalje. Na MF ocenjujejo, da je bilo časa za uvajanje dovolj, vseeno pa bodo na Fursu prvih nekaj dni do zavezancev bolj popustljivi.

Prve dneve obvezne uporabe bodo Fursove mobilne enote zavezance predvsem osveščali in jih informirali o pravilni rabi sistema davčnega potrjevanja računov. Napovedujejo, da bodo zavezance »v januarju milostno obravnavali«, sploh, če bodo ugotovili, da se pripravljajo na uporabo davčne blagajne, a imajo pri tem morebitne težave.

Vir: data.si (http://data.si/blog/2015/12/17/davcne-blagajne-do-obvezne-uporabe-se-15-dni/)