Artikel lahko smiselno umestimo v naslednje razrede oz. jim dodamo oznake:

  • kategorije artiklov
  • izdelke
  • blagovne znamke
  • barve
  • spol

Kliknemo na Šifrant in Artikel, odprejo se nam oznake:

razredi artiklov

Slednje nam pride prav, kadar imamo opravka z večjim številom artiklov ali izdelkov.


Izberemo parameter oz. kategorijo, ki bi jo radi dodali. Za naš primer bomo vpisali novo blagovno znamko. V spodnjem oknu najprej stisnemo znak plus +, ter v vrstici, ki se nam na novo pojavi v seznamu vpišemo dodatno blagovno znamko:

dodaj parameter artikli sifrant

Podatke tukaj shranimo s klikom na kljukico (desno od znaka plus +). 

Če je shranjevanje uspešno program sam dodeli Šifro ter nadrejeno šifro. Nadrejena šifra se uporabi kadar želimo kategorijo ugnezditi in umestiti v nadrejeno kategorijo.


Spremembe so takoj vidne v programu:

dodana blagovna znamka