Izdaja POS prejemka z nazivom kupca oz. original račun

Včasih se nam zgodi, da stranka zahteva original račun. Original račun se od prejemka razlikuje po tem, da ima v glavi računa naveden poslovni subjekt. Skladno z zakonom je na zahtevo stranke takšen račun potrebno izdati. Postopek izdaje tovrstnega računa je sledeč:

V okviru modula Blagajna izberemo gumb Prejemek:

napredna zascita

 Sledi funkcijska tipka F7 oz. klik na gumb Nov (F7) kot kaže slika:

napredna zascita

Odpre se nam forma za vnos podrobnih podatkov o blagajniškem prejemku-računu.

V polju naziv je privzeta vrednost: INDIVIDUALNI KUPEC, za original račun pa moramo sem vnesti podatke o stranki, ki zahteva original račun:

Za primer vnesemo podjetje: Moja firma d.o.o.

napredna zascita

V kolikor podjetje/stranko vnašamo prvič nam bo program javil, da ni našel podatkov in nas vprašal ali želimo dodati novega partnerja?

V tem primeru se nam odpre nov zavihek Poslovni partner kamor vpišemo zahtevane podatke kot prikazuje spodnja slika.

Opomba: obvezni podatki so Naziv1, Naslov, Pošta, Kraj ter davčna številka. Ta polja ste za posameznega partnerja/stranko dolžni vnesti!

napredna zascita

*V primeru, da poslovni subjekt ni Davčni zavezanec se na original POS prejemkih v polje Kupec ne natisne njegova davčna številka.

Ko zaključimo vnos podatkov o stranki lahko spremembe shranimo preko gumba Shrani (F6) ali funkcijske tipke F6 na tipkovnici, lahko pa se s tipko ENTER pomaknemo do zadnjega polja. V vsakem primeru nam program odpre potrditveno okence, kjer izberemo gumb Da oz. Yes.

Program nas vrže na seznam vseh vnešenih partnerjev in nam obarva celotno vrstico kot kaže spodnja slika.

Partnerja izberemo tako, da pritisnemo tipko ENTER.

napredna zascita