Program razvoja podeželja je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije.

Predstavlja programsko osnovo za črpanje sredstev iz EKSRP (Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja).

"Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva."

program-podezelja.si