Celovit »oblačni« poslovno - informacijski sistem (ERP) je v celoti lasten produkt podjetja Nanosoft d.o.o.

Potrditev kvalitete dokazuje preko 50 strank, ki ERP uporablja za uspešno poslovanje. Mednje sodijo tako trgovska podjetja kot neprofitne organizacije. V naboru orodij in modulov sistem NAN podpira skoraj vse delovne procese od izdelave ponudb, predračunov, računov, glavne blagajne s potnimi nalogi, vodenje in upravljanje baz kupcev, preko analitičnega pregleda poslovanja z vodenjem zalog v realnem času, do preglednega davčnega poslovanja. Vodenje zalog artiklov je možno vnašati preko Uvoza (artikli zunaj EU) oz. preko Prevzema.

Uroš UTG: "V podjetju smo dolgo časa uporabljali konkurenčni program. Za menjavo informacijskega sistema smo se odločili, ker so bili pri konkurenci popolnoma neprilagodljivi in cenovno neustrezni. Nanosoftov ERP nan, nam popolnoma ustreza."

Želene artikle med poslovnimi enotami distribuiramo preko Medskladiščnih Prenosov. Omogočamo izdajo naročilnic, dobavnic ter tiskanje UPN nalogov. Za potrebe analiz in planiranja je na voljo pregled realizacije in popustov. V septembu 2014 implementirani e-računi za hitrejše in varnejše poslovanje. Vsi postopki so usklajeni z e-slogom, za podpisovanje podpiramo najpogostejše certifikate (SIGENca, Halcom, ACNLB).

Podpiramo integracijo s poštnimi sistemi, spletnimi trgovinami in komunikacijskimi operaterji za potrebe masovnega obveščanja članov. Strankam zagotavljamo kvalitetno in zanesljivo integracijo med spletno trgovino ter ERP NAN.

Ampak to še ni vse! Kot vam je verjetno znano iz TV prodaje...

Sistem nan lahko zvežemo z odprtokodno platformo Zurma.

Zurmo platforma predstavlja CRM sistem za moderno in pregledno obvladovanje komunikacije s strankami. Nekaj funkcionalnosti:

  • Spremljanje potencialnih kupcev
  • Pregled nad vsemi prodajnimi aktivnostmi
  • Pregled nad porabljenim časom
  • Sestavljanje in generiranje poročil
  • Spremljanje prodajnih priloţnosti

Sistem Zurma CRM s svojimi moduli omogoča segmentacijo priloţnosti po prodajnih parametrih, ki so dostopni v realnem času. Modul za vodenje projektov bo s svojimi statičnimi podatki redno skrbel za zadovoljstvo nekaterih. Sistem pa omogoča integracijo z različnimi poštnimi odjemalci.