Oblačne storitve

Orodja prihodnosti za potrebe sedanjosti.

Oblačne storitve so za razliko od vremena dokaj jasne.

Oblačne rešitve razumemo kot spletne rešitve, le v bolj napredni obliki. Sinhronizacija v vseh smereh, integracija s poslovno informacijskim sistemom,  datotečni strežnik, Google mail, ERP ali PIS sistem pa Android app ali IOS. Gre za nadgradnjo spletne rešitve, pri čemer se isto podatki ali črpajo iz spletne strani v zaledni sistem ali pa se na podlagi uvoženih informacij v ERP ali PIS iz zalednega sistema kažejo na spletni strani ali trgovini in ne nazadnje Android aplikaciji.

Ljudje smo po naravi leni, za razvojne inženirje to velja enako kot za vse ostale. Če so podatki shranjeni v oblaku so zadeve mnogo lažje, varnostne kopije podatkov se izvajajo avtomatsko, roboti izdelujejo zaključke in vse modrim odločitvam prepotrebne dokumente... Dostop je mogoče iz vsake pipe, kjer "teče" internet, stroškovno pa tudi te zadeve niso več tako nedostopne.

Oblačno je drugačno!

Za storitev v oblaku potrebujete:

  • nanosoft
  • Google App Engine
  • Amazon EC3
  • Android in/ali iOS
  • ERP nan
  • PIS nan
  • box nan

Pravilna kombinatorika zgornjih sestavin pa je recept, da bo storitev v oblaku delovala jasno. Pretežno pa je začrtan cilj odvisen od potreb organizacije, delovnih procesov in/ali posameznika.