O programu

Uvod ››
Parent Previous Next

Poslovno informacijski sistem NAN

 


Začetek...

leta 2005 se je začelo s prvo verzijo, danes pa nan predstavlja tehnološko in tržno novost med produkti. Namenjen je poslovanju samostojnih podjetnikov, malih in srednjih podjetij ter organizacij. Omogoča izdelavo e-računa, spletno prodajo, POS blagajno, DDV knjigo, centralno vodenje zalog, evidenco članov in še mnogo prepotrebnih operacij in funkcionalnosti. Uporabljajo ga trgovine, organizacije, samostojni podjetniki ter mala in srednje velika podjetja reference lahko preverite tudi na spletnem mestu nanosoft.si.

 


NAN je delovno orodje...

ki zagotavlja uporabniku varno, prijazno in celovito izvajanje poslovnih procesov. Med naborom orodij in modulov, so tudi takšni, ki predstavljajo popolno inovativnost v smislu identifikacije in produktne realizacije tržne zamisli. Vse pa je podvrženo nenehnemu razvoju in prilagoditvam glede na specifičnost trgov EU in s tem zakonodaje. Celovitost rešitve NAN vam omogoča zagon in izvajanje celotne e-trgovine preko vseh faz poslovanja, od začetne ideje do obdelave podatkov, ki jih je potrebno dostaviti računovodstvu. Več o programu si preberite na spletnem naslovu nanosoft.si.Varnost podatkov...

vsi podatki, ki jih vnesete v program so varno spravljeni na več strežnikih za požarnim zidom, komunikacija z uporabniško aplikacijo pa je kriptirana.Uporabniki...

so navdušeni nad slovenskimi meniji, izredno hitrim in vizuelno dovršenim grafičnim vmesnikom. Vodstveni delavci pa hitro osvojili prednosti analitičnih kazalcev, stanja zalog po vseh poslovnih enotah, prenosa med skladišči, nadzor nad zaposlenimi in realizacijo nad poslanimi ponudbami. Dočim lahko tehnični administratorji preko rešitve NAN spremljajo delo na terminalih in imajo vpogled v celoten inventar poslovnega sistema, preko sistemskega dnevnika pa lahko hitro odpravijo morebitne nepravilnosti.Cilj...

naš cilj so in ostajajo cenejše, enostavne in inovativne poslovno informacijske rešitve, ki bodo najprej odlične za vas, nato imenitne za vaše stranke in na koncu referenčne za nas.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy