Želite izdati original račun oz prejemek z davčno številko poslovnega partnerja, najprej ga je potrebno poiskati oz. dodati v šifrant:

POS na davcno


V kolikor partnerja ni v bazi in ste kliknili Dodaj... se nam odpre forma za vnos podatkov:

POS na davcno 2


Podatke izpolnemo v naslednjem vrstnem redu:

POS na davcno 3